Autodoplňky a autopříslušenství D.A.S. Polička

Historie společnosti

Od roku 1991 nabízí své produkty specializovaná firma se zdravotní výbavou a technikou - D.A.S. Polička. Prioritní zaměření je na zdravotnické výrobky a pomůcky, které zachraňují lidské životy a účinně snižují vážné následky při dopravních automobilových nehodách, pracovních úrazech a dalších situacích, kdy dochází k poškození lidského zdraví.
Všechny zdravotnické výrobky a pomůcky jsou schvalovány podle posledních norem jak ČR, tak i EU, jsou důsledně testovány a zkoušeny odbornými pracovišti Fakultní nemocnice v Hradci Králové a příslušnými úseky Ministerstva zdravotnictví. Výrobky spadající do kategorie autodoplňků a autopříslušenství jsou schvalovány Ministerstvem dopravy.

Soupravy první pomoci pro motoristy

Podle znění zákona o pozemních komunikacích musí být souprava první pomoci ve výbavě každého motorového vozidla, ať se jedná o osobní a nákladní automobil, autobusy nebo motocykl. Jsou to prostředky, které se zjednodušeně označují jako „autolékárnička“. Jejich obsah – na základě lékařských výzkumů a výsledků – je dán zákony a prováděcími předpisy.
D.A.S. Polička všechny stanovené změny plně akceptuje a všechny její produkty odpovídají posledním státním normám i s garantovanou dobou spotřeby.
Zdravotnické prostředky první pomoci jsou nabízeny v kompaktní podobě, včetně obalů a návodů s možností dalšího rozšiřování obsahu nebo jeho výměny za celou novou náplň.

Soupravy první pomoci pro další odvětví

Vedle těchto „automobilových produktů“ firma nabízí a prodává i další zdravotnické prostředky pro ostatní odvětví. Soupravami první pomoci jsou již dlouhá léta zásobeny četná pracoviště dělnických a řemeslnických profesí,
-školy všech stupňů i zaměření,
-sportovní organizace a sportovní areály,
-turistické organizace včetně jejich provozních budov a zařízení,
-Armáda ČR využívá produktů D.A.S. Polička jak v oblasti „stacionárních“ souprav první pomoci v budovách a svých zařízení, tak i ve specializovaných zdravotnických jednotkách,
-v neposlední řadě i hasičské záchranné sbory a jednotky dobrovolných hasičů používají soupravy první pomoci a speciální zdravotnické pomůcky pro svoji činnost dodávané D.A.S. Polička.
Je samozřejmé, že pro každou specifickou skupinu je obsah souprav první pomoci individuální s důrazem na danou profesi a prostředí, kde se první pomoc poskytuje. Tato činnost dovoluje širokou variabilitu nabízených zdravotnických produktů a v následné kombinaci pokrývá veškerou strukturu pracovních i zájmových činností všeho druhu.

Vývoj a budoucnost prvků první pomoci

Vývoj a budoucnost prvků první pomoci
Jak se vývoj při postupech první pomoci stále ubírá vpřed, tak D.A.S. Polička již dnes provádí s odbornými pracovišti testování a provozní spolehlivost přenosných defibrilátorů. Tyto prostředky, které slouží pro prvotní obnovení životních funkcí budou v dohledné době instalovány do veřejných budov, škol, nákupních center, kulturních zařízení a dá se předpokládat, že jimi budou vybaveny jak vozy hasičských jednotek, policie, tak i autobusy všech dopravců.
Přístroj bude opatřen srozumitelným a především jednoduchým instruktážním návodem, aby jeho uvedení do činnosti a následný zdravotnický zásah byl co nejkratší.

Autodoplňky a autopříslušenství

D.A.S. Polička vedle zdravotnických prostředků produkuje i celou řadu autodoplňků a autopříslušenství. Tyto výrobky jsou v převážné míře i součástmi povinné výbavy motorových vozidel všech kategorií.

Vše v jednom - Auto-sety

Auto-sety jsou kombinací zdravotnických pomůcek povinné výbavy doplněné o technické prvky povinné výbavy.
K tomuto kroku D.A.S. Polička přistoupil podle dlouhodobých poznatků zájmu řidičů, kteří preferují „vše v jednom“. Jedním nákupem tak lze opatřit jak zcela nový vůz (autosalony), tak i používaný (autobazary) kompletním sortimentem povinné výbavy. To vše v uceleném balení, které obsahuje variabilní doplňky povinné výbavy. (příklad – kombinace: lékárnička+autolano, lékárnička+trojúhelník, atp.). Záleží jen na potřebách řidičů, pro který Auto-set se rozhodnou.

Povinná výbava a autodoplňky

D.A.S. Polička nabízí i doplňkové pomůcky, které nejenom že splňují nutnost povinné výbavy, ale hlavně pomáhají ve složitých situacích na pozemních komunikacích.
Jedná se o
-tažná autolana pro všechny kategorie vozidel do hmotnosti 5000 kg,
-výstražné trojúhelníky,
-a v poslední době stále více preferované bezpečnostní vesty. Význam těchto pomůcek je z hlediska stále houstnoucí automobilové dopravy zcela jasný. V mnohých zemích Evropy jsou některé součásti –pomůcky-přímo předepsané (výstražné bezpečnostní vesty) a o povinném zavedení na našich komunikacích se stále jedná. Ale žádný motorista nikdy nic nepokazí, když tuto pomůcku bude při poruše svého vozidla nebo při dalších aktivitách na silnici u nás používat i bez „zákonných“ opatření. Především si tím chrání svůj život a zdraví, a to by mělo být prioritou všech.

Podložky pod SPZ a RZ

Jako okrajová záležitost se jeví výroba a prodej podložek pod SPZ a RZ. Ale ani tato kategorie produktů D.A.S. Polička není samoúčelná. Tvary a materiály používané pro tyto výrobky jsou schválené Ministerstvem dopravy.
Díky nekonvenčnímu technickému provedení funguje podložka na různé velikosti značek. V současné době je tato podložka odzkoušena na typech značek v těchto státech: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Ukrajina, Rusko.
Podle potřeb a přání odběratelů je možné tyto podložky opatřit popisem nebo jiným barevným provedením.


Kontaktní informace

Adresa výrobce:

Lubomír Demel, D.A.S. Polička
T. Novákové 950

Polička, 572 01
Česká republika

Tel./fax.: 00420 461 725 057

Pracovní doba: v prac. dny PO-PÁ 6:00 - 14:30 hod.

E-mail (ředitelství firmy): demel@das-policka.cz
E-mail (odbyt firmy): objednavky@das-policka.cz

logo DAS malé

NOVINKY
11.12.2017
PF 2018

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních ale i pracovních úspěchů a současně se těšíme na další spolupráci.


Zároveň bychom Vás rádi informovali o změně naší běžné provozní doby v tomto svátečním čase.

Naše provozovna bude ve dnech 20. 12. 2017 až 1. 1. 2018 uzavřena.

Poslední den expedice zboží bude 19.12.2017


Děkujeme za pochopení.

Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
06.12.2017
Vyřazení hasícího spreje HS1 z nabídky
Z důvodu nedostupnosti produktu ze strany našeho dodavatele, informuje, že byl z našeho sortimentu vyřazen hasící sprej 500 ml (HS1). Děkujeme za pochopení
23.10.2017
Vyřazení autolana H1 z nabídky

Chceme Vás touto cestou informovat o vyřazení produktu AUTOLANO typ H1 s oky a kolíkem tažnost 1400 kg délka 3,5m z naší nabídky. Důvodem vyřazení je nedostupnost tohoto produktu ze strany našeho dodavatele a vyprodání již dříve naskladněné skladové zásoby.

Toto lano bude jako samostatný produkt vyřazeno z nabídky, ale u autosetů, kde je součástí obsahu bude nahrazeno AUTOLANEM SAMOSVORNÝM typ L1 se stejnou tažností 1400 kg.
01.01.2016
Výstražné vesty dle nové vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013

Od 01.01.2016, kdy nabyla účinnosti vyhláška MD č. 294/2015 Sb., platí v ČR jako součást povinné výbavy pro automobily výstražná vesta podle vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013.

Výstražné vesty plně odpovídající této vyhlášce jsou běžnou součástí naší nabídky.
05.01.2016
Změna adresy firmy

Upozorňujeme, že došlo k přečíslování popisného čísla budovy naší firmy (naleznete nás stále na stejném místě). Aktuální adresa sídla firmy (i provozovny): T. Novákové 950, 572 01 Polička.

Používejte tedy prosím tuto adresu na veškerých dokladech i v komunikaci s naší firmou.
07.01.2015
Informace ohledně data spotřeby autolékáren a jednotlivého materiálu

Jednotlivý materiál (obvazy, náplasti, rouška, škrtidlo, atd.) jsou vyráběny sériově a jsou určeny obecně pro zdravotnictví (lékárny, nemocnice, apod.). Jeho datum spotřeby je udáván při výrobě za předpokladu dodržení přísných skladovacích podmínek (sucho, chlad, tma, průměrná teplota +10 až +18 stupňů, vlhkost v rozmezí 55 až 65%, atd).

Autolékárnička je samostatný zdravotnický prostředek (soubor zdravotnických prostředků) a musí být označena vlastním datem spotřeby. Vzhledem k tomu, že v automobilu nejsou dodrženy stanovené skladovací podmínky (v autě může být teplota -20 až +70 stupňů, kolísavá vlhkost, v mnohých případech přímé sluneční záření, apod.) musí být toto zohledněno, jak stanovuje nařízení vlády 336/2004 Sb. a zákon 123/2000 Sb. a musí být upravena doba použitelnosti celé soupravy (autolékárničky), protože díky těmto nepříznivým vlivům dochází k znehodnocování jednotlivého materiálu uvnitř lékárničky a ke snížení jejich vlastností a účinnosti.


Proto je tedy směrodatné datum spotřeby uvedené na autolékárničce jako celku, nikoliv na jednotlivých komponentech, které již za dobu své existence v autě ztratily svoji účinnost a nemohou tak plnit svoji funkci na 100% a takový materiál by byl v případě poskytnutí první pomoci spíš ke škodě než k užitku.