Autosety pro ČR

AUTOSETY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Všechny typy jsou schváleny podle platných zákonů.

AUTOSET TYP S1A

AUTOLÉKÁRNA TYP A + AUTOLANO TYP L1

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S1C

AUTOLÉKÁRNA TYP C + AUTOLANO TYP L1

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S2

AUTOLÉKÁRNA TYP C + VÝSTRAŽNÁ VESTA

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

výstražná vesta: odpovídá normě EN ISO 20471:2013

AUTOSET TYP S3

AUTOLÉKÁRNA TYP C + VÝSTRAŽNÁ VESTA + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

výstražná vesta: odpovídá normě EN ISO 20471:2013

výstražný trojúhelník: odpovídá normě EHK č. 27

AUTOSET TYP S11

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK + AUTOLANO TYP L1

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

výstražný trojúhelník: odpovídá normě EHK č. 27

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S12

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK + VÝSTRAŽNÁ VESTA

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. Ivýstražný trojúhelník: odpovídá normě EHK č. 27

výstražná vesta: odpovídá normě EN ISO 20471:2013

AUTOSET TYP S13

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

AUTOLANO TYP L1 + VÝSTRAŽNÁ VESTA

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 206/2018 Sb.,

velikost č. I

výstražný trojúhelník: odpovídá normě EHK č. 27

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

výstražná vesta: odpovídá normě EN ISO 20471:2013

Fotografie mají pouze ilustrační charakter.

Další kombinace jsou po dohodě možné.