Autosety pro ČR

AUTOSETY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Všechny typy jsou schváleny podle platných zákonů.

AUTOSET TYP S1A

AUTOLÉKÁRNA TYP A + AUTOLANO TYP L1

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S1C

AUTOLÉKÁRNA TYP C + AUTOLANO TYP L1

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S2

AUTOLÉKÁRNA TYP C + VÝSTRAŽNÁ VESTA

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

výstražná vesta: odpovídá normě ČSN EN 471

AUTOSET TYP S3

AUTOLÉKÁRNA TYP C + VÝSTRAŽNÁ VESTA + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

zataveno ve fólii

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

výstražná vesta: odpovídá normě ČSN EN 471

výstražný trojúhelník: odpovídá normě E13 27MD 2080

AUTOSET TYP S11

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK + AUTOLANO TYP L1

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

výstražný trojúhelník: odpovídá normě E13 27MD 2080

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

AUTOSET TYP S12

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK + VÝSTRAŽNÁ VESTA

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. Ivýstražný trojúhelník: odpovídá normě E13 27MD 2080

výstražná vesta: odpovídá normě ČSN EN 471

AUTOSET TYP S13

NÁHRADNÍ NÁPLŇ TYP N + VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

AUTOLANO TYP L1 + VÝSTRAŽNÁ VESTA

v kortexinové brašně

autolékárna: odpovídá vyhlášce MDČR č. 341/2014 Sb.,

příloha č. 12, část B, bod 11, velikost č. I

výstražný trojúhelník: odpovídá normě E13 27MD 2080

autolano: scháleno podle ATESTu 8SD

výstražná vesta: odpovídá normě ČSN EN 471

Fotografie mají pouze ilustrační charakter.

Další kombinace jsou po dohodě možné.