Autodoplňky a autopříslušenství D.A.S. Polička

o2 Exotické nápoje

Nově jsme rozšířili náš sortiment o nabídku kvalitních a chutných exotických nápojů.


Soupravy první pomoci pro motoristy

Podle znění zákona o pozemních komunikacích musí být souprava první pomoci ve výbavě každého motorového vozidla, ať se jedná o osobní a nákladní automobil, autobusy nebo motocykl. Jsou to prostředky, které se zjednodušeně označují jako „autolékárnička“. Jejich obsah – na základě lékařských výzkumů a výsledků – je dán zákony a prováděcími předpisy.
D.A.S. Polička všechny stanovené změny plně akceptuje a všechny její produkty odpovídají posledním státním normám i s garantovanou dobou spotřeby.
Zdravotnické prostředky první pomoci jsou nabízeny v kompaktní podobě, včetně obalů a návodů s možností dalšího rozšiřování obsahu nebo jeho výměny za celou novou náplň.

Soupravy první pomoci pro další odvětví

Vedle těchto „automobilových produktů“ firma nabízí a prodává i další zdravotnické prostředky pro ostatní odvětví. Soupravami první pomoci jsou již dlouhá léta zásobeny četná pracoviště dělnických a řemeslnických profesí,
-školy všech stupňů i zaměření,
-sportovní organizace a sportovní areály,
-turistické organizace včetně jejich provozních budov a zařízení atd.

Povinná výbava a autodoplňky

D.A.S. Polička nabízí i doplňkové pomůcky, které nejenom že splňují nutnost povinné výbavy, ale hlavně pomáhají ve složitých situacích na pozemních komunikacích.
Jedná se o
-tažná autolana pro všechny kategorie vozidel do hmotnosti 5000 kg,
-výstražné trojúhelníky,
-a v poslední době stále více preferované bezpečnostní vesty. Význam těchto pomůcek je z hlediska stále houstnoucí automobilové dopravy zcela jasný. V mnohých zemích Evropy jsou některé součásti –pomůcky-přímo předepsané (výstražné bezpečnostní vesty) a o povinném zavedení na našich komunikacích se stále jedná. Ale žádný motorista nikdy nic nepokazí, když tuto pomůcku bude při poruše svého vozidla nebo při dalších aktivitách na silnici u nás používat i bez „zákonných“ opatření. Především si tím chrání svůj život a zdraví, a to by mělo být prioritou všech.

Vše v jednom - Auto-sety

Auto-sety jsou kombinací zdravotnických pomůcek povinné výbavy doplněné o technické prvky povinné výbavy.
K tomuto kroku D.A.S. Polička přistoupil podle dlouhodobých poznatků zájmu řidičů, kteří preferují „vše v jednom“. Jedním nákupem tak lze opatřit jak zcela nový vůz (autosalony), tak i používaný (autobazary) kompletním sortimentem povinné výbavy. To vše v uceleném balení, které obsahuje variabilní doplňky povinné výbavy. (příklad – kombinace: lékárnička+autolano, lékárnička+trojúhelník, atp.). Záleží jen na potřebách řidičů, pro který Auto-set se rozhodnou.

Podložky pod SPZ a RZ

Jako okrajová záležitost se jeví výroba a prodej podložek pod SPZ a RZ. Ale ani tato kategorie produktů D.A.S. Polička není samoúčelná. Tvary a materiály používané pro tyto výrobky jsou schválené Ministerstvem dopravy.
Díky nekonvenčnímu technickému provedení funguje podložka na různé velikosti značek. V současné době je tato podložka odzkoušena na typech značek v těchto státech: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Ukrajina, Rusko.
Podle potřeb a přání odběratelů je možné tyto podložky opatřit popisem nebo jiným barevným provedením.

Historie společnosti

Od roku 1991 nabízí své produkty specializovaná firma se zdravotní výbavou a technikou - D.A.S. Polička. Prioritní zaměření je na zdravotnické výrobky a pomůcky, které zachraňují lidské životy a účinně snižují vážné následky při dopravních automobilových nehodách, pracovních úrazech a dalších situacích, kdy dochází k poškození lidského zdraví.
Všechny zdravotnické výrobky a pomůcky jsou schvalovány podle posledních norem jak ČR, tak i EU, jsou důsledně testovány a zkoušeny odbornými pracovišti Fakultní nemocnice v Hradci Králové a příslušnými úseky Ministerstva zdravotnictví. Výrobky spadající do kategorie autodoplňků a autopříslušenství jsou schvalovány Ministerstvem dopravy.


KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa výrobce:

Lubomír Demel, D.A.S. Polička
T. Novákové 950

Polička, 572 01
Česká republika

Tel./fax.: 00420 461 725 057

Pracovní doba: v prac. dny PO-PÁ 6:00 - 14:30 hod.

E-mail (ředitelství firmy): demel@das-policka.cz
E-mail (odbyt firmy): objednavky@das-policka.cz

logo DAS malé

NOVINKY
07.12.2018
PF 2019 + provozní doba na přelomu roku

Vážení obchodní přátelé,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2019 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.

Rádi bychom Vás informovali o změně naší běžné provozní doby v tomto svátečním čase.

Naše provozovna bude ve dnech 21.12.2018 – 2.1.2019 přechodně uzavřena s ohledem na firemní dovolenou.

Poslední expedice zboží v letošním roce bude 20.12.2018.

Děkujeme za pochopení.


Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
01.10.2018
Autolékárny ČR dle vyhlášky MDČR č. 206/2018 Sb.

Od dnešního dne máme v nabídce autolékárničky ČR dle nové vylášky MDČR č. 206/2018 Sb.
01.06.2018
Autolékárny SK dle nové vyhlášky

Autolékárny SK vyrábíme již dle nové vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z..
25.05.2018
Informace k ochraně osobních údajů

Aktuální zásady zpracování osobních údajů v naší společnosti jsou k dispozici na:
www.das-policka.cz/gdpr.
11.12.2017
PF 2018

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních ale i pracovních úspěchů a současně se těšíme na další spolupráci.


Kolektiv firmy Lubomír Demel, D.A.S. Polička
06.12.2017
Vyřazení hasícího spreje HS1 z nabídky
Z důvodu nedostupnosti produktu ze strany našeho dodavatele, informuje, že byl z našeho sortimentu vyřazen hasící sprej 500 ml (HS1). Děkujeme za pochopení
01.01.2016
Výstražné vesty dle nové vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013

Od 01.01.2016, kdy nabyla účinnosti vyhláška MD č. 294/2015 Sb., platí v ČR jako součást povinné výbavy pro automobily výstražná vesta podle vyhlášky ČSN EN ISO 20471:2013.

Výstražné vesty plně odpovídající této vyhlášce jsou běžnou součástí naší nabídky.
05.01.2016
Změna adresy firmy

Upozorňujeme, že došlo k přečíslování popisného čísla budovy naší firmy (naleznete nás stále na stejném místě). Aktuální adresa sídla firmy (i provozovny): T. Novákové 950, 572 01 Polička.

Používejte tedy prosím tuto adresu na veškerých dokladech i v komunikaci s naší firmou.
07.01.2015
Informace ohledně data spotřeby autolékáren a jednotlivého materiálu

Jednotlivý materiál (obvazy, náplasti, rouška, škrtidlo, atd.) jsou vyráběny sériově a jsou určeny obecně pro zdravotnictví (lékárny, nemocnice, apod.). Jeho datum spotřeby je udáván při výrobě za předpokladu dodržení přísných skladovacích podmínek (sucho, chlad, tma, průměrná teplota +10 až +18 stupňů, vlhkost v rozmezí 55 až 65%, atd).

Autolékárnička je samostatný zdravotnický prostředek (soubor zdravotnických prostředků) a musí být označena vlastním datem spotřeby. Vzhledem k tomu, že v automobilu nejsou dodrženy stanovené skladovací podmínky (v autě může být teplota -20 až +70 stupňů, kolísavá vlhkost, v mnohých případech přímé sluneční záření, apod.) musí být toto zohledněno, jak stanovuje nařízení vlády 336/2004 Sb. a zákon 123/2000 Sb. a musí být upravena doba použitelnosti celé soupravy (autolékárničky), protože díky těmto nepříznivým vlivům dochází k znehodnocování jednotlivého materiálu uvnitř lékárničky a ke snížení jejich vlastností a účinnosti.


Proto je tedy směrodatné datum spotřeby uvedené na autolékárničce jako celku, nikoliv na jednotlivých komponentech, které již za dobu své existence v autě ztratily svoji účinnost a nemohou tak plnit svoji funkci na 100% a takový materiál by byl v případě poskytnutí první pomoci spíš ke škodě než k užitku.