Výstražné trojúhelníky

VÝSTRAŽNÉ TROJÚHELNÍKY

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK TYP VT

v plastové krabičce


odpovídá normě EHK č. 27

Fotografie má pouze ilustrační charakter.